Gigi, 52

Анна, 47

Olga, 41

Mari, 33

Baya, 36

Palangga, 34